PVC Sheet / Plastic Sheet

  • PVC Sheet / Plastic Sheet    หรือแผ่นพลาสติกใส ใช้สำหรับกั้นพื้นที่ทำงาน คลุมเครื่องจักร กั้นช่องประตู-หน้าต่าง เพื่อควบคุมอุณหภูมิ ป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่น น้ำ กลิ่น และเสียง แต่ยังคงให้ความสามารถในการมองเห็นการทำงานด้านใน
  • TaskForce มีพลาสติกชีททั้งสีใส สีเหลือง-ใส และสีต่างๆ ความหนาตั้งแต่ 0.25-3.00 มิลลิเมตร ให้เลือกใช้ตามความเหมาะสมของงาน และยังมีผ้าใบทึบติดตั้งเพื่อป้องกันแสง และน้ำ สามารถสั่งตัด เย็บเป็นผืนตามขนาดและแบบที่ต้องการ หรือสั่งซื้อเป็นม้วน