แผ่นรองตัด หั่น (Cutting Board)

Cutting Board หรือแผ่นพลาสติกรองหั่น/ตัด ทำจากพลาสติกประเภทโพลีพรอพเพอลีน (Polypropylene Homopolymer Resin : Pro-fax 6631) ซึ่งนำมาผ่านกระบวนการผลิตแบบอัด (press) เพื่อเพิ่มความหนาแน่น และความแข็งแรงของเนื้อวัสดุ ทำให้มีความคงทนต่อการหั่น ตัด เฉือน และปั๊มได้เป็นอย่างดี ไม่เป็นขุยง่าย ช่วยยืดอายุการใช้งานให้ยาวนานกว่าแผ่นรองหั่น/ตัดทั่วไป

  • ใช้รองรับใบมีดของเครื่องปั๊ม-เครื่องตัด ได้ดี
  • ใช้รองรับการตัด หั่น เฉือน และแล่ผลิตภัณฑ์อาหารต่างๆ เช่น เนื้อสัตว์ ปลา กุ้ง ผลไม้ ฯลฯ
  • ช่วยยืดอายุการใช้งานของใบมีด เนื่องจากวัสดุที่ใช้มีความยืดหยุ่นสูง จึงไม่ทำลายความคมของใบมีด
  • ไม่มีรส กลิ่น หรือพิษที่อาจปนเปื้อนกับอาหาร
  • เนื้อวัสดุ Pro-fax 6631 ได้รับการรับรองมาตรฐาน TSCA จากประเทศสหรัฐอเมริกา และ DSL จากประเทศแคนาดา ว่าสามารถใช้กับผลิตภัณฑ์อาหารได้โดยไม่เป็นอันตราย
  • สามารถทนสารเคมีได้ดี ไม่ดูดซับน้ำ และน้ำมันจากผลิตภัณฑ์อาหาร
  • มีความแข็งแรง ไม่เสียรูป หรือบิดงอง่าย ทนความร้อนได้สูง

TaskForce จำหน่ายแผ่นพลาสติกรองหั่น/ตัด ที่สามารถนำมาใช้ได้ในอุตสาหกรรมหลากหลายประเภท อันได้แก่ อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมเครื่องหนัง และอุตสาหกรรมทั่วไปที่ใช้เครื่องปั๊ม-เครื่องตัด มีความหนาและขนาดให้เลือกหลายแบบ