อุปกรณ์ติดตั้งม่านริ้วพีวีซี และภาพตัวอย่างงานติดตั้ง

  • อุปกรณ์ติดตั้งสแตนเลสแบบประกับ
  • (plate installation)

  • อุปกรณ์ติดตั้งสแตนเลสแบบข้อสวิง
  • (Swing installation)