ม่านเชือกกันนก (Nylon String Curtain)

  • Nylon String Curtains หรือม่านเชือกไนล่อน เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ใช้ติดตั้งหน้าประตู เพื่อป้องกันนกบินเข้ามารบกวนในบริเวณพื้นที่ทำงาน เหมาะสำหรับประตูทางเข้า-ออกของคลังเก็บสินค้า