ม่านริ้วพีวีซี (PVC Strip Curtain)

PVC Strip Curtains   หรือม่านริ้ว PVC ถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายใน โรงงานอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ ได้แก่ อาหาร เครื่องดื่ม น้ำแข็ง เครื่องสำอางยา คลังสินค้า ห้องเย็น ไฟฟ้า อิเลคทรอนิคส์ และโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป ประโยชน์เพื่อรักษาอุณหภูมิภายในห้อง หรือตัวอาคาร ช่วยให้ประหยัดพลังงานไฟฟ้า ควบคุมฝุ่น เสียง และกลิ่นไม่ให้ฟุ้งกระจายรบกวนบริเวณ ใกล้เคียง ป้องกันแมลงไม่ให้เข้ามารบกวนใน พื้นที่ทำงาน ความใสที่สามารถมองผ่านทะลุได้ช่วยเพิ่มความสะดวก และความปลอดภัยในการเข้าออกของคน รถเข็น หรือรถโฟร์คลิฟท์ (Forklift)

 • ม่านริ้ว PVC มี 2 ขนาดมาตรฐาน คือ ความกว้าง 200 มม. หนา 2 มม. และ ความกว้าง 300 มม. หนา 3 มม. เลือกใช้งานตามความเหมาะสมของขนาดช่องประตู
 • TaskForce เสนอม่านริ้ว PVC สำหรับการใช้งาน

Standard Type
 • SC2200 / SC3300 (Standard Clear) : ม่านริ้ว PVC มาตรฐาน สีใส เหมาะสำหรับกั้นประตู หรือพื้นที่ทำงาน เพื่อกันฝุ่น เสียง กลิ่น และควมคุมอุณหภูมิ ใช้ได้ทั้งภายในและ ภายนอกอาคาร
 • RC2200 / RC3300 (Ribbed Clear) : ม่านริ้ว PVC กันกระแทก สีใส เหมาะสำหรับประตูที่มีการผ่านเข้า-ออกของรถเข็น และรถโฟร์คลิฟท์
Anti-insect Type
 • AY2200 / AY3300 (Anti-insect) : ม่านริ้ว PVC กันแมลง สีเหลือง เหมาะสำหรับกั้นประตู หรือพื้นที่ทำงานที่ไม่ต้องการให้แมลงเข้ามารบกวน
 • RY2200 / RY3300 (Ribbed Yellow) : ม่านริ้ว PVC กันกระแทก กันแมลง สีเหลือง เหมาะสำหรับประตูที่มีการผ่านเข้าออกของรถเข็น และรถโฟร์คลิฟท์ และเพื่อกันแมลง ไม่ให้เข้ามารบกวนในพื้นที่ทำงาน
Polar Type
 • PC2200 / PC3300 (Polar Type) : ม่านริ้ว PVC ทนเย็น สีใส สามารถทนความเย็น ได้ถึง -50°C โดยที่เนื้อม่านไม่แข็งตัว เหมาะสำหรับกั้นประตููห้องเย็น ห้องแช่แข็ง อาหาร เพื่อควบคุมความเย็น และประหยัดพลังงาน
 • PRC2200 / PRC3300 (Polar Ribbed Clear) : ม่านริ้ว PVC กันกระแทก ทนเย็น สีใส ใช้กั้นประตู หรือพื้นที่ในห้องเย็นที่มีการผ่านเข้า-ออก ของรถเข็น และรถโฟร์คลิฟท์
Other Type
 • ม่านพลาสติกป้องกันไฟฟ้าสถิต   (Anti static) ม่านพลาสติกป้องกันไฟฟ้าสถิตใช้ในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ม่านพลาสติกป้องกันไฟฟ้าสถิต ป้องกันไฟฟ้าสถิตได้มาตรฐานการทดลอง
 • ม่านพลาสติกสีดำ (Black curtain) ม่านพลาสติกสีดำทึบ  ใช้สำหรับกันแสงหรือบริเวณ ที่ไม่ต้องการให้มองเห็น
 • ม่านพลาสติกสีน้ำเงินใส (Blue curtain)